Пашко Любовь

Донбасский государственный педагогический университет

Рейтинг: 77

Дистанционный курс "Каллиграфия"

Курс “Каліграфія” є складовою “Методики навчання української мови”. МЕТА КУРСУ: забезпечити теоретичну, методичну і практичну підготовку здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 013 початкова освіта з каліграфії, удосконалити навички правильного, чіткого письма, сформувати компетентності щодо використання методів і прийомів у професійній діяльності вчителя.

Видеоматериал:

Понравилась ли вам идея? Вы можете проголосовать ниже

НЕТ